PACE Institute of Management's predecessor is PACE School of Leadership & Management
which is a leading school for business leaders and managers in Vietnam with the mission is to develop
leaders and professionals for business and society.

GLOBAL THINKERS SEMINARS

VIDEO

Hội thảo quốc tế: “THE SPEED OF TRUST - Từ Văn hóa đáng tin đến Thương hiệu uy tín”

* “Tốc độ của Niềm tin” (The Speed of Trust) là một trong những phương pháp thuyết phục và hiệu quả nhất về cách thức xây dựng thương hiệu và kiến tạo văn hóa doanh nghiệp. Hiện phương pháp nổi tiếng này đang được áp dụng rộng rãi tại hơn 160 quốc gia trên toàn thế giới.

OUR EVENT ON MEDIA
EVENTS - PHOTO GALLERYEVENTS - DOCUMENTS
EVENTS - DOCUMENTS