KPI - XÂY DỰNG HỆ THỐNG KPI
ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU

Song song với các chương trình đào tạo ‘Public’ được tổ chức tại Trụ sở của Nhà trường, rộng mở cho nhiều doanh nghiệp; PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo ‘In-house’ được thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp.

DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN LÝ

Song song với hoạt động Đào tạo Doanh nghiệp, PACE cũng triển khai Dịch vụ Tư vấn Quản lý cho các doanh nghiệp, gồm: Tư vấn tái tạo doanh nghiệp; Tư vấn hoạch định & triển khai chiến lược; Tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp; Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý…

TỦ SÁCH DOANH TRÍ

"Tủ sách Doanh trí" gồm những cuốn sách kinh điển về quản trị và kinh doanh do PACE tuyển chọn, biên soạn, biên dịch, xuất bản và phát hành.

PHẦN I. NỀN TẢNG VỀ KPI

 • KPI là gì? Tại sao cần có KPI? KPI dùng để làm gì?
 • KPI trong Quản trị hiệu quả/ KPI in Performance Management
 • Nguồn nhân lực thiết lập & vận hành hệ thống KPI trong doanh nghiệp

PHẦN II. QUY TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG KPI TRONG DOANH NGHIỆP

 • Mô tả về những kết quả mong đợi
 • Thấu hiểu các thước đo trực tiếp & thước đo thay thế/ gián tiếp
 • Lựa chọn phương pháp đo lường phù hợp với từng mục tiêu
 • Hình thành các thước đo tổng hợp (khi cần thiết)
 • Thiết lập chỉ tiêu và ngưỡng giới hạn
 • Xác định & văn bản hóa hệ thống KPI

PHẦN III. THỰC HÀNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG KPI CHO DOANH NGHIỆP

1. Xây dựng hệ thống KPI cho tổ chức

 • Nguyên lý & Công cụ xây dựng KPI cho tổ chức
 • Tham khảo ví dụ về một bộ KPI của một doanh nghiệp
 • Thực hành xây dựng Hệ thống KPI cho tổ chức

2. Xây dựng hệ thống KPI cho bộ phận

 • Nguyên lý xây dựng KPI cho bộ phận/ phòng/ ban
 • Đồng bộ mục tiêu tổ chức xuống các bộ phận/ phòng/ ban
 • Thiết lập hệ thống KPI cho các bộ phận/ phòng/ ban trong tổ chức
 • Tham khảo ví dụ cho về bộ KPI của một vài bộ phận/ phòng/ ban cốt yếu
 • Thực hành xây dựng Hệ thống KPI cho bộ phận/ phòng/ ban

3. Xây dựng hệ thống KPI cho cá nhân

 • Nguyên lý xây dựng KPI cho các vị trí chức danh
 • Đồng bộ mục tiêu bộ phận xuống các vị trí chức danh trong các bộ phận/ phòng/ ban
 • Thiết lập hệ thống KPI cho các vị trí chức danh trong các bộ phận/ phòng/ ban
 • Tham khảo ví dụ cho về bộ KPI của một vài vị trí chức danh trong bộ phận/ phòng/ ban
 • Thực hành xây dựng Hệ thống KPI cho các vị trí chức danh trong bộ phận/ phòng/ ban

PHẦN IV. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG KPI TRONG DOANH NGHIỆP

 • Sử dụng công cụ tự động hóa phù hợp
 • Thu thập & theo dõi kết quả công việc
 • Phân tích & đánh giá hệ thống KPI
 • Cải thiện kết quả công việc
 • Kết thúc chương trình./.

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA PACE

 • FranklinCovey Vietnam (FCV)

  FranklinCovey Vietnam (FCV)

  FCV (đại diện độc quyền của FranklinCovey
  tại Việt Nam) là một đơn vị thành viên
  của Học viện PACE

 • Ken Blanchard Vietnam (KBV)

  Blanchard Vietnam

  Blanchard Vietnam (đại diện đặc quyền của
  Ken Blanchard tại Việt Nam) là một đơn vị
  thành viên của Học viện PACE

 • Mindful Leadership Vietnam (PACE-MLV)

  Mindful Leadership Vietnam (PACE-MLV)

  PACE-MLV là một đơn vị thành viên
  của PACE chuyên sâu về đào tạo Mindfulness và Mindful Leadership cho DN và XH

 • Balanced Scorecard Vietnam (BSV)

  Balanced Scorecard Vietnam (BSV)

  BSV (đại diện độc quyền của Balanced
  Scorecard Institute tại Việt Nam) là một
  đơn vị thành viên của Học viện PACE

 • PACE Consulting Company

  PACE Consulting Company

  PACE Consulting là một đơn vị
  thành viên của Học viện PACE
  chuyên sâu về tư vấn quản lý

 • PACE Books Company

  PACE Books Company

  PACE Books là một vị thành viên của PACE
  chuyên sâu về lĩnh vực xuất bản sách
  (Tủ sách Doanh trí, Tủ sách Khai phóng...)

Đối tác toàn cầu của PACE