Trong suốt những năm qua, những “bộ óc” lớn của thế giới, những bậc thầy của kinh thương toàn cầu đã lần lượt đến Việt Nam
(theo lời mời của PACE) để đồng hành cùng doanh giới trên hành trình góp phần "nâng cao doanh trí" của cộng đồng doanh nghiệp...

Đồng hành cùng PACE

Video sự kiện

Hội thảo quốc tế: “THE SPEED OF TRUST - Từ Văn hóa đáng tin đến Thương hiệu uy tín”

* “Tốc độ của Niềm tin” (The Speed of Trust) là một trong những phương pháp thuyết phục và hiệu quả nhất về cách thức xây dựng thương hiệu và kiến tạo văn hóa doanh nghiệp. Hiện phương pháp nổi tiếng này đang được áp dụng rộng rãi tại hơn 160 quốc gia trên toàn thế giới.

Báo đài viết về sự kiện
Hình ảnh sự kiệnTài liệu sự kiện
tai lieu hoi thao