Trong suốt những năm qua, những “bộ óc” lớn của thế giới, những bậc thầy của kinh thương toàn cầu đã lần lượt đến Việt Nam
(theo lời mời của PACE) để đồng hành cùng doanh giới trên hành trình góp phần "nâng cao doanh trí" của cộng đồng doanh nghiệp...

Đồng hành cùng PACE

Video sự kiện

NEW MARKETING FOR NEW AGE

"NEW MARKETING FOR NEW AGE" International Seminar is preside by Philip Kotler - Father of modern marketing

MARKETING CHO THỜI ĐẠI MỚI

Hội thảo Quốc tế: "MARKETING CHO THỜI ĐẠI MỚI" do Philip Kotler, "cha đẻ" marketing hiện đại chủ trì

Báo đài viết về sự kiện
Hình ảnh sự kiện
Tài liệu sự kiện
tai lieu hoi thao