Trong suốt những năm qua, những “bộ óc” lớn của thế giới, những bậc thầy của kinh thương toàn cầu đã lần lượt đến Việt Nam
(theo lời mời của PACE) để đồng hành cùng doanh giới trên hành trình góp phần "nâng cao doanh trí" của cộng đồng doanh nghiệp...

Đồng hành cùng PACE

Video sự kiện

TODAY'S COMPETITIVENESS AND CORPORATE STRATEGY

"TODAY'S COMPETITIVENESS AND CORPORATE STRATEGY" International Seminar is chaired by Michael Porter, the “Father” of competition strategy

HỘI THẢO QUỐC TẾ: "CẠNH TRANH & CHIẾN LƯỢC CÔNG TY NGÀY NAY"

Hội thảo Quốc tế: "CẠNH TRANH & CHIẾN LƯỢC CÔNG TY NGÀY NAY" do Michael Porter, "cha đẻ" thuyết chiến lược cạnh tranh chủ trì

Báo đài viết về sự kiện
Hình ảnh sự kiện
Tài liệu sự kiện
tai lieu hoi thao