TRẢI NGHIỆM CHUYÊN SÂU CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU (GLP) CÙNG HỌC VIỆN QUẢN LÝ PACE

Tại đây, cộng đồng doanh nhân đã có cơ hội trải nghiệm chuyên sâu các phương pháp lãnh đạo vượt trội được chứng nhận toàn cầu với các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực đào tạo và phát triển lãnh đạo từ nước ngoài. Buổi trải nghiệm đã nhận được sự tham gia và hưởng ứng tích cực của nhiều lãnh đạo và nhà quản lý từ nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau.